Recent bekeken

We hebben de meest recent bekeken parken, verblijven, kampeervelden en hotelkamers voor u bewaard.

Privacy

Het is het beleid van Hogenboom Vakantieparken uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Geregistreerde informatie

Om het mogelijk te maken u van diensten van Hogenboom Vakantieparken te voorzien, is het nodig dat wij specifieke informatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP), indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. In overeenstemming met de WBP is deze gegevensverzameling aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1490762. Van de aanvragers van informatie worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Naam, adres, geboortedatum, telefoon- en faxnummer en e-mailadres(sen)
 • De toestemming van de aanvrager hem van relevante extra informatie te voorzien (permission e-mail)
 • Abonnementen van last-minutes en/of nieuwsbrieven
 • Bron van de aanvraag

Van iedere gast worden vervolgens de boekingsgegevens vastgelegd:

 • Boeker
 • Object
 • Datumgegevens
 • Gegevens betreffende het gezelschap
 • Overige gegevens betreffende de boeking
 • Betalingstermijnen
 • Betalingsgegevens
 • Opmerkingen van de boeker of van de verhuurder
 • Bron van de aanvraag

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt registeren wij:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam

Om voor u de meest relevante nieuwsbrief te ontvangen kunt u er zelf voor kiezen ons van verdere NAW gegevens te voorzien.
Uw gegevens worden altijd gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven, waarvan u zelf de frequentie kan aangeven. De adressen worden niet aan derde verstrekt en blijven eigendom van Hogenboom Vakantieparken.

Indien u niet meer geinteresseerd bent in het aanbod van Hogenboom Vakantieparken kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan door op de 'afmeld' knop te drukken in de nieuwsbrief. U komt dan op een landingspagina terecht waar u uw nieuwsbrieven kunt wijzigen of u kunt zich met een druk op de knop eenvoudig afmelden voor alle nieuwsbrieven van Hogenboom Vakantieparken. Als dat niet lukt kunt u een e-mail sturen naar: registratie@vakantiegevoel.nl met het verzoek uw gegevens te verwijderen.
Na afmelding worden uw gegevens verwijderd uit onze Email database. Als u in het verleden bij ons een vakantie geboekt heeft blijven uw gegevens wel in onze algemene administratie staan.

Als u in de Hogenboom Vakantieparken databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het volgende e-mailadres: registratie@vakantiegevoel.nl of schriftelijk naar Hogenboom Vakantieparken, Molenlaan 69, 1422 XN Uithoorn. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van Hogenboom Vakantieparken thuis horen, dan kunt u Hogenboom Vakantieparken vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken. Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn. Ook kunnen wij een beperkte, relevante selectie van uw gegevens aan derden aanbieden voor het versturen van interessante informatie of leuke aanbiedingen. Uw informatie zal nooit en te nimmer worden opgeslagen in gegevensbestanden van derden, met uw toestemming mogen zij uw adresgegevens slechts gebruiken voor een éénmalige aanbieding. Het gebruik van uw gegevens aan derden zal echter niet gebeuren, indien u bij uw aanvraag/boeking of daarna aan ons heeft gemeld, dat u daarop geen prijs stelt. Hogenboom Vakantieparken zal uw gegevens dan niet meer, voor deze interessante informatie of leuke aanbiedingen, aan derden ter beschikking stellen. U kunt zo'n verzoek richten aan het volgende e-mail-adres: registratie@vakantiegevoel.nl of schriftelijk naar Hogenboom Vakantieparken, Molenlaan 69, 1422 XN Uithoorn.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Hogenboom Vakantieparken is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?